Сообщения

Сообщения за Январь, 2018

Доброзичливий мікроклімат у класному колективі

Изображение
« Яка величезна сила – колективне почуття ласки і доброти, колективної доброзичливості. Воно, як бурхливий потік, захоплює самих байдужих», - писав В. О. Сухомлинський. Сьогодні відзначається тенденція щодо скоєння правопорушень у навчальних закладах, проявів жорстокості та насильства серед підлітків, які вони знімають на фото-, відеокамери та мобільні телефони. Ця тема стає провідною в засобах масовоїінформації. Для формування доброзичливого мікроклімату в класних колективах, необхідно: неухильне виконання педагогічними працівниками Конвенції ООН про права дитини, ЗаконуУкраїни “Про охорону дитинства”, законодавства України в галузі освіти в частині збереженняфізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини; –дотриманняшколярами Правил для учнів, які передбачені пп. 42, 43 Положення про загальноосвітній навчальнийзаклад, затвердженого Постановою КабінетуМіністрів України №778 від 27.08. 2010 р. ; –разом з учнівським та батьківським самоврядуваннямрозробити…

Підліткова агресія: захисна реакція або крик про допомогу? Поради психолога

Изображение
Агресивні підлітки, при всій відмінності їх особових характеристик і особливостей поведінки, відрізняються деякими загальними рисами. До таких рис відноситься бідність ціннісних орієнтацій, їх примітивність, відсутність захоплень, вузькість і нестійкість інтересів. У цих дітей, як правило, низький рівень інтелектуального розвитку, підвищена навіюваність, копіювання, недорозвиненість етичних уявлень. Їм властива емоційна грубість, озлобленість, як проти однолітків, так і проти навколишніх дорослих. У таких підлітків спостерігається крайня самооцінка (або максимально позитивна, або максимально негативна), підвищена тривожність, страх перед широкими соціальними контактами, егоцентризм, невміння знаходити вихід з важких ситуацій, переважання захисних механізмів над іншими механізмами, регулюючими поведінку. Разом з тим серед агресивних підлітків зустрічаються і діти добре інтелектуально та соціально розвинені. У них агресивність виступає засобом підняття престижу, демонстрація своєї самос…